Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:

CMS News

10

Sep

Introductory and Certified, Shanghai 2015

  • By Ronan Sayburn

We had 15 people pass the Introductory course, and for the Certified, 9 passed who attempted it.

Congratulations to all!

Introductory Passes

Chunrui Hao
Liang Wang
Dorinne Gbedey
Yi Zhong
Zhang Heng
Peter Zeng Lingjun
Rosalinda Xiaoyu Feng
Rox Zhong
Au Chin Man Andy
Catherine Chen
Liu Yang
Wong Ka Lun Terence
Jing Duan
Anton Chin-Chang Tseng
Vincent Yen-Ting Lu

Certified Passes

Peter Zeng Lingjun
Roz Zhong
Liu Yang
Wong Ka Lun Terence
Jing Duan
Eddie Shi
Qui Sheng Cen Gavin
Cong Zhang
Max Lee

10

Sep

Advanced, Hong Kong, August 2015

  • By Ronan Sayburn

We had 19 candidates who attempted the Advanced exam at Hong Kong, August 2015, there were 4 passes.

Congratulations to all!

See gallery here

Advanced Passes

  • Alan Tse Chi
  • Hon Hood
  • Tan Ewe Jin
  • Liu Ying Lun
Actual size: px