Advanced, Singapore, October 2023

We had 29 people attempt the Advanced exam with 18 passes.

Congratulations to all!

See Gallery here.

 • Britt, Ng Choong Yoon
 • Andi Kristiano
 • Yong Yi Ying
 • Howard, Tse Hao Chang
 • Alvin Neo
 • Gerald, Lu Jiawei
 • Lucas, Liu Poh Guan
 • Joel, Lim Zhi Xian
 • Mi Hyun Jung
 • Jay Shi
 • Jae Min Ju
 • Dong Yeon Ko
 • Chu-Lin Holly Chiu
 • Patrick Chiu
 • Fei Fei Liu
 • Felix Zhang Fengzhi
 • Yonex Zhang
 • Daisuke Kawai