Introductory and Certified, Shanghai, August 2018

We had 28 out of 33 people who passed the Introductory course, and 14 out of 25 for the Certified.

Congratulations to all!

See the gallery here.

Introductory Passes

 • Danni Wang
 • Darren Zhao
 • David Yuan
 • Eddison Hsu Han-Sheng
 • Jeff Hao Xiaochuan
 • Luciano Lam
 • Luke Wenluo Zhang
 • Su Sen
 • Steve Li Ruxin
 • Wesley Wen
 • Wincy Haifang Xu
 • Aki Sudo
 • Amy Pan Xiao Mei
 • Cassie Yingxia Hu
 • James Song Jin-Jih
 • Jay Weijie Shi
 • Khen Fei Choong
 • Ling Pak Kwan
 • Lewis Yifan Liu
 • Max Chia-Wei Huang
 • Peixuan Wu
 • Mak Phenol Cheuk Fai
 • Pira Laohacharoensombat
 • Yeung Roy
 • Shirley Tan Shu Wen
 • Stan Fang Yao
 • Thomas Guo Cheng
 • Chen, Barry Junjie

Certified Passes

 • Aki Sudo
 • Amy Pan Xiao Mei
 • Cassie Yingxia Hu
 • James Song, Jin-Jih
 • Jay Weijie Shi
 • Khen Fei Choog
 • Ling Pak Kwan
 • Lewis Yifan Liu
 • Mak Phenol Cheuk Fai
 • Pira Laohacharoensombat
 • Yeung Roy
 • Shirley Tan Shu Wen
 • Stan Fang Yao
 • Thomas Guo Cheng
 • Andrew Zhang Duan Qiang
 • Atul Tiwari
 • Fengyuan Wang
 • Frances, Chan Lam
 • Henry Yaoheng Wu
 • Steve Senturk
 • Tyler Chen Wen
 • Walter Liu Jia lun
 • Wei Shi