Introductory and Certified, Singapore, October 2022

We had 16 out of 19 pass the Introductory and 13 out of 19 pass the Certified.

Congratulations to all!

See Gallery here.

Introductory Passes

 • Chow Lerr Yue
 • Lim Yan Tong
 • Kathryn Wong Mun Yi
 • Huang Hsuan
 • Tan Zun Hao
 • Liew Boh Shuen
 • Clarence Poh
 • Chen Hsiang Hsuan
 • Khor Zheng Zhe
 • Tan Yan Zhang
 • Rose Ann Tabalno Cortes
 • Agustinus Reynaldi Salim
 • Strauss Gan Yee Khong
 • Debbie Lau Yen Yen
 • Jerry Teng
 • Kiki Sontiyart

Certified Passes

 • Jerry Teng
 • Yuwen Huang (Mickey)
 • Daisuke Kawai
 • Stefan Ng
 • Tse Hao Chang (Howard)
 • Yue Farn Jun (Eric)
 • Tan Wen De (Freddie)
 • Nino Capre Gestoso
 • Chang Hung Liang (Johnny)
 • Lim Yan Tong
 • Khor Zheng Zhe
 • Tan Zun Hao
 • Kiki Sontiyart