Introductory and Certified, Shanghai, China, September 2016

We had 30 out of 40 people who passed the Introductory course, and 9 out of 21 for the Certified.

Congratulations to all!

Introductory Passes

 • Rinya Jiang
 • Angelica Bruno
 • Cheng-qi Tang
 • Felix Zhang Feng Zhi
 • Fong Mei Ming Calvin
 • Hao Feng
 • Hsiao Lun Alex Tsai
 • Hsiao Chia Po
 • Kelcy Li
 • Lucas Swallows
 • He-Yuan Chen
 • Chu-Lin Holly Chiu
 • Gerard Liao
 • Jan Van Heesvelde
 • Liu Fei Fei
 • Lucas Liu Poh Guan
 • Chung Kin Chung
 • Hong Yi Zhu
 • Aamodini Roy
 • Andrew Zhang
 • Jiang Song
 • John Joshua Retoya
 • Junjie Shi
 • Rick Jia
 • Ryan Ngo Shee Kiat
 • Shanru Lu
 • Shanshan Xu
 • Weihe Kong Lewin
 • Wesley Shi
 • Wang Ying

Certified Passes

 • Chu-Lin Holly Chiu
 • Gerard Liao
 • Jan Van Heesvelde
 • Liu Fei Fei
 • Lucas Liu Poh Guan
 • Chung Kin Chung
 • Thomas Ho
 • Toru Takamatsu
 • Hong Yi Zhu